АНОТАЦИИ

Фирмата е регистрирана на 31.01.2005 г. със седалище гр. Самоков с управител Боян Захариев Захариев и е специализирана за изпълнение на строително-монтажни ремонтни дейности на обществени и индивидуални сгради,промишлени и селско-стопански сгради,болнични заведения. Извършени са ремонти и реконструкции на улични настилки и пътища от републиканската пътна мрежа.Всички обекти са  завършвани в договорените срокове с Въложителите,при спазване на нормативите и стандартите в строителството и с много добро качество. Високата многоспектърна квалификация и ерудиция на служителите, както и изключителния интелектуален потенциал, работещ във фирмата успяха да създадат една стабилна и просперираща фирма, развиваща разностранен бизнес. Благодарение на гъвкавият и модерен мениджмънт на фирмата са създадени стабилни партньорски взаимоотношения със:Столична община,Община Самоков,Община Сливница,Община Брезник, Община Ракитово,Община Оряхово,Община Якоруда, СУ"Климент Охридски", "Бекастрой"ЕАД Самоков , "Пътностроителна техника"ЕАД ,ГБС Инфраструкторно строителство АД-София,"Пътстрой 92"АД София,МБАЛ Радомир ЕООД ,"Сирена 98"АД София, "Пътностроителна техника"ЕАД  -София.

 

Общия обем на извършените строително-монтажни работи за периода 2005г.-2011г. възлиза на 5707 000 лв.

 

Стремежът ни е  да бъдем една изцяло насочена към клиента организация, като постигаме успех посредством представянето на качествени продукти на нашите клиенти. ХИДРОСТРОЙ БГ-63 ЕООД постоянно се стреми да достига очакванията на клиента.ХИДРОСТРОЙ БГ-63 ЕООД счита своите служители като основен и най-важен ресурс и разглежда под внимание създаването на една творческа и мотивираща за работа среда. Ние вярваме в активната комуникация между всички нива на фирмата.ХИДРОСТРОЙ БГ-63 ЕООД иска да прилага най-високите стандарти за осигуряване на качеството спрямо всички свои дейности и да окуражава и поддържа развитието на своя персонал.

 

Тези свои цели ХИДРОСТРОЙ БГ-63 ЕООД постига чрез:разработване, внедряване в дейността си и поддържане чрез

 

Система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на ISO 9001:2008;
система за управление на здравословни и безопасни условия на труд сертификат OHSAS 18001-2007 ; система за управление на околната среда сертификат ISO 14001-2005 .

 

Регистрацията ни Централния професионален регистър-Камара на строителите ни дава възможност да изпълняваме строежи от няколко групи :

  • Първа група -високо строителство-строежи от трета до пета категория
  • Втора група-транспортно строителство-строежи от трета и четвърта категория
  • Четвърта група – хидротехническо строителство-трета категория
  • Пета група

STUD & JOIST DRILL KIT
DRILL 120V BOSCH
TPI FINE FINISH SAW BL