Black Decker
free shipping

Ремонт на покриви София

Хидрострой БГ-63”ЕООД регистрирана през 2005г e специализирана изключително в строителство на граждански и промишлени обекти-основен и текущ ремонт на сгради,ремонт на всички видове  покриви,както и реконструкция на такива,механизирани изкопни работи. Строежи от благоустройствената и инженерна инфраструктура. Асфалтиране на пътища от трета  категория строежи от транспортната инфраструктура. Проектиране, строителство и ремонт на пътища, улици и вертикални планировки .Укрепване на свлачища.Саниране на сгради. Ви К и хидроизолация.Хидротехническо строителство със съответната трета категория от Четвърта група строежи.Изграждане на подпорни стени.Изработка на американски безшевни улуци. Изработки и монтаж на PVC  и алуминиева дограма.

 

Фирмената политика е насочена към качественото изпълнение на възложените ни задачи, посредством използването на високи технологии в строителството и осигуряване безопасност на строителния процес.

 

Фирмата залага на качеството при подбора на материалите. Използва многовариантност на решенията, следи всички икономически фактори, влияещи върху дейността и, провежда перспективна кадрова политика, разполага с висококвалифициран персонал и компетентни служители.

 

Притежава собствена складова база, транспортни средства и строителна механизация и обикновено оперира като главен изпълнител.


 

STUD & JOIST DRILL KIT
DRILL 120V BOSCH
TPI FINE FINISH SAW BL